Van Laere

Disclaimer

 

Inhoud van de site

De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks onze inspanningen om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. Algemene Aannemingen Van Laere nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Algemene Aannemingen Van Laere nv behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Algemene Aannemingen Van Laere nv nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

Intellectuele eigendom

De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Algemene Aannemingen Van Laere nv. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van Algemene Aannemingen Van Laere nv en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, beelden en teksten op de site van Algemene Aannemingen Van Laere nv mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn eigendom van Algemene Aannemingen Van Laere nv. Elk gebruik ervan is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Algemene Aannemingen Van Laere nv.

Links naar andere sites die niet worden beheerd door Van Laere nv.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Algemene Aannemingen Van Laere nv betekent niet dat Algemene Aannemingen Van Laere nv een controle uitoefent op deze sites, noch dat Algemene Aannemingen Van Laere nv op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.

 

Privacy statement

Onze onderneming neemt haar verplichting inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice en de Policy Data Breach consulteren.

Van Laere gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.