Bouwheer:

MIJ. Van De Brugse Zeevaartinrichting

Architect:

Wefima N.V.
Kaaimuur MBZ Kaaimuur MBZ Kaaimuur MBZ Kaaimuur MBZ

Kaaimuur MBZ

Zeebrugge

Wielingendok en Albert II-dok

Beschrijving

In de Voorhaven van Zeebrugge wordt een totaal van 1100 m kaaimuur gemaakt, zijnde 650 m in het Wielingendok en 450 m in het Albert II-dok. Het is de eerste kaaimuur die berekend wordt volgens de Eurocode, de nieuwe Europese rekenregels.

Timing

Datum bestelling: 05-03-1999
Datum inschrijving: 29-10-1998
Uitgevoerd door 100% Alg. Aann. Van Laere nv
Start der werken: 19-04-1999
Oplevering: 06-08-2005

Technische beschrijving

De twee kaaimuren van het Deense type hebben een totale lengte van 1100 m. Om de kaaimuur “in den droge” te kunnen uitvoeren, wordt 8m voor het latere dagvlak van de kaaimuur een beschermdamwand geheid.De uitvoering van de kaaimuur wordt opgesplitst in moten, met verschillende opeenvolgende activiteiten per reeks van ongeveer 6 moten.
Gemiddeld wordt dan 20 lm kaaimuur per week afgewerkt.Na het afwerken van de kaaimuur wordt de beschermdamwand getrokken en wordt het dok gebaggerd tot -15 TAW. Door middel van inclinometers wordt, ter controle van het ontwerp en de aangenomen ontwerpparameters, de beweging van de kaaimuur in de loop der tijd gemonitord. Het totale betonverbruik bedraagt 72050 m3 en er wordt 9.290.000 kg wapeningsijzer gebruikt.

Bouwfysische gegevens

De voorwand van de kaaimuur is een combiwand bestaande uit buispalen dia 1620 mm met een lengte van 30 m en een wanddikte van 19 mm en daartussen telkens een dubbele damplank AZ26 van 25 m. De funderingspalen onder het kaaiplateau zijn 5 rijen in de grond gevormde betonnen drukpalen van het Vibrex- type met lengtes van 23 à 25 m en 2 rijen stalen gegroute trekpalen van 31,25m (MV-palen). De bovenbouw is in gewapend beton met een vloerplaat van 1,20m dik, een voor- en achterwand met daarop de sporen voor een zware havenkraan. De voor- en achterwand op de vloerplaat wordt opgevuld met zand tot niv +8 TAW.

Print PDF