Bouwheer:

Runway Realty nv (IRET)

Architect:

Montois + Atelier 2008

Studiebureau:

Stedec nv
Airport Plaza Airport Plaza Airport Plaza Airport Plaza

Airport Plaza

Machelen

Bouwen van een kantoorgebouw

Beschrijving

Het betreft een gebouwencomplex bestaande uit 2 ondergrondse bouwlagen en 5
bovengrondse gebouwen met respectievelijk 9, 8, 7, 5 en 3 bovengrondse
bouwlagen, elk met een technische verdieping. Het kantoor gebouwencomplex is 35.000 m² groot.

Timing

Datum bestelling: 02-07-2008
Datum inschrijving: 25-04-2008
Uitgevoerd door 50% Van Laere nv 50% Democo
Start der werken: 04-08-2008
Oplevering: 06-07-2010

Technische beschrijving

De 5 bovengrondse gebouwen staan in een halve cirkel, allen gericht met de lange gevel naar een centraal binnenplein.
Zowel in de buitencirkel als in de binnencirkel bevinden er zich gebouwen, haast over de volledige halve cirkel. De binnencirkel is opgevat als een galerij waar alle bovengrondse bouwlagen op uitgeven. Ook twee trappen van de parkings geven hier op uit. In de buitencirkel zijn over twee bouwlagen nog kantoren voorzien. Het betreft een betonnen skeletconstructie met in het centrum van elk bovengronds gebouw een, eveneens uit beton vervaardigde, stijve middenkern bestaande uit noodtrappen, een sanitaire kern en liftkokers. De technische verdiepingen bestaan deels uit een staalstructuur met stalen gevelbekleding.

Bouwfysische gegevens

Het binnenklimaat in het gebouw wordt geregeld met behulp van warme luchtblazers en koelbalken. Om de oververhitting en geluidshinder komende van de autosnelweg te beperken wordt vóór de zuidelijk gerichte gebouwen een semi-doorzichtig scherm voorzien. De elektrische voorzieningen lopen op elke bovengrondse bouwlaag over het gehele oppervlak onder een verhoogde vloer.
Door de aanwezigheid van de nationale luchthaven en een autosnelweg in de onmiddellijke omgeving gaat eveneens bijzondere aandacht uit naar de akoestische weerstand van de buitengevel.
Print PDF