1938
Historiek

Van Laere vatte haar bouwactiviteiten aan in januari 1938 te Zwijndrecht, in de onmiddellijke nabijheid van Antwerpen stad en de haven.

Bij de aanvang was de activiteit beperkt tot de oprichting van woningen en appartementsgebouwen. Later werden eveneens grond- en wegeniswerken aangenomen alsook een aantal waterbouwkundige werken en industriële projecten.

1948
De groei

De omzet nam gestadig toe en ook de uitvoering van ziekenhuizen en projecten van burgerlijke bouwkunde droegen bij tot deze groei. Reeds in 1948 werd de hoogste erkenningsklasse verworven in de categorie gebouwen (klasse 8).

 

1960
De bloei

Sindsdien kende de onderneming Van Laere N.V. een permanente bloei op de terreinen te Zwijndrecht en werden er bedrijfsafdelingen geïnstalleerd voor ondersteuning van de activiteiten op de bouwplaatsen. Zo werden de afdelingen ijzervlechterij, schrijnwerkerij, prefab beton, onderhoudswerkplaats alsmede de werkplaats voor metaalconstructies opgericht en uitgebouwd.

1989
Een nieuwe dimensie

Een nieuwe dimensie werd in 1989 aan Van Laere N.V. toegevoegd bij haar overname door de beursgenoteerde gediversifieerde groep Ackermans & van Haaren. Mede door de steun van de moedermaatschappij Ackermans & van Haaren werd Van Laere N.V. in de hierop volgende jaren uitgebouwd tot een bouwgroep behorend tot de top van de bouwondernemingen in België. Haar bouwactiviteiten omvatten thans residentiele- en kantoorgebouwen, waterbouwkundige werken, grotere infrastructuurwerken, ondergrondse parkings en parkeergebouwen, industriële projecten voor de basisindustrie, de chemische- en de petrochemische industrie alsook milieuprojecten voor het verbranden van huishoudelijk- en industrieel afval.

 
Verwelkoming binnen de CFE-Familie

Voor de volledige Van Laere-groep (zijnde Van Laere NV, samen met zijn filialen Groupe Thiran SA en Arthur Vandendorpe NV) is 2018 een nieuwe mijlpaal binnen de historie. Vanaf dan werd de volledige bouwgroep lid van de CFE Familie, zonder verlies van haar eigenheid! Beide bouwgroepen zullen actief blijven onder hun eigen bestaande merknamen. De gedelegeerd bestuurder van de Van Laere-groep, Manu Coppens, vertegenwoordigd sindsdien in het verlengde van deze overname, als lid van het executief comité van CFE Contracting, onze bouwgroep

De toekomst
Klaar voor de uitdaging

Van Laere NV neemt meer en meer participaties in nieuwe aannemingsvormen waarbij Van Laere NV een inbreng verzorgt bij de studie van het ontwerp, de realisatie, de exploitatie en het onderhoud van grootschalige projecten. De samenwerking met diverse partners op het vlak van het concept, de exploitatie, het onderhoud en de financiering wordt hierbij steeds belangrijker.

Bouwgroep Van Laere is klaar voor de uitdaging van de komende decennia en profileert zich hierbij als een betrouwbare en innoverende bouwpartner bij de realisatie van bouwprojecten voor private en openbare opdrachtgevers.