Van Laere

Als organisatie streven wij naar duurzaam ondernemen zodat wij door transparant en ethisch gedrag verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu.

Acties

  • Voor een aantal van onze projecten baseren wij ons Breeam; hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.
  • Wij zijn gecertificeerd volgens ISO14001 en hanteren dit milieumanagementsysteem om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.
  • Tenslotte werken wij aan rationeel energieverbruik en afvalbeheersing waardoor wij onze CO₂-uitstoot in kaart kunnen brengen en reduceren.

CO₂-Prestatieladder

Voor het meten van de vermindering van de CO₂-uitstoot is de CO₂-prestatieladder dé tool bij uitstek. Deze heeft als doel:

  • bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot, en die van hun leveranciers, te kennen
  • permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen

In dit kader nemen we ook onze verantwoordelijkheid op en hebben we onze meest significante energiestromen en de energiereductiemogelijkheden geïdentificeerd.

Van Laere is transparant in haar communicatie over het reductiebeleid en de voortgang van de reductiedoelstellingen naar haar interne en externe stakeholders toe.

De CO₂-Prestatieladder kent vijf niveaus. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van onze organisatie. Deze eisen komen voort uit de volgende vier invalshoeken:

Inzicht

Wij meten onze prestaties op de CO₂-prestatieladder door het berekenen van onze carbon footprint op basis van onze energiestromen zoals brandstof en elektriciteit, afval, enz…

Reductie

Onze organisatie heeft de meest significante energiestromen en de energiereductiemogelijkheden geïndentificeerd en evalueert het energieverbruik in die mate dat dit bijdraagt aan een verbetering van onze energieprestaties.

Alle maatregelen staan beschreven en richten zich voornamelijk naar het hoofdkantoor, de projecten en onze magazijnen en ateliers.

Transparantie

Wij zijn transparant in onze communicatie naar de interne en externe stakeholders toe. De informatie over het reductiebeleid en de voortgang van de reductiedoelstellingen wordt ten gepaste tijde gerapporteerd. Alle acties, middelen en relevante documenten om de beschreven doelen te bereiken staan beschreven en worden minstens op 6-maandelijkse basis kenbaar gemaakt via o.a. de website.

Participatie

Wij geloven sterk in het uitwisselen van kennis en ervaring aangaande de aanpak van energiereductie met onze stakeholders.

Bijkomend nemen wij deel aan initiatieven die moeten leiden tot een continu verbetering van de milieu-impact.

De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) om bedrijven en overheden te helpen de CO₂-uitstoot te reduceren en heeft als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren.

Meer informatie over de CO₂-prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Van_Laere_nv)

Van Laere gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.