Van Laere
Van Laere
HSEQ

CO2-Prestatieflash: December 2020

HALFJAARLIJKSE UPDATE PRESTATIES
CO2-MAATREGELEN EN CO2-REDUCTIE

 

 

In het kader van klimaatverandering, en meer specifiek m.b.t. de CO2 emissies, nemen Van Laere NV en Wefima NV hun verantwoordelijkheid op. Zo brachten wij niet alleen de meest significante energiestromen in kaart maar bepaalden wij ook de nodige energiereductie-mogelijkheden om onze CO2 uitstoot te beperken.

De doelstelling om op vijf jaar tijd (tegen 01/01/2020) een daling van minimaal 25% op onze CO2 uitstoot t.o.v. het referentiejaar 2015 te realiseren werd behaald. Er werd een daling van maar liefst 33,96% gerealiseerd op 5 jaar tijd. Deze 33,96% staat gelijk aan een vermindering van 1190 ton CO2 in scope 1 & 2.

 

Maar uiteraard hebben wij de ambitie om ook de komende jaren onze CO2 uitstoot nog verder te doen dalen. Hiervoor werd in eerste instantie begin 2020 met al het personeel een workshop gehouden om te kijken naar mogelijke initiatieven. Uiteindelijk kwamen hieruit meer dan 170 ideeën naar voren. Deze, samen met o.a. initiatieven welke vermeld werden op de maatregelenlijst van SKAO, werden gebruikt in een aansluitende workshop met de directie. Dit resulteerde in een actieplan voor 5 jaar (van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2024) waarbij de drie grote doelgroepen werden bepaald. Deze doelgroepen zijn:

  • Het hoofdkantoor (het effectieve kantoorgebouw)
  • De werven
  • VL-Mat (het magazijn, de schrijnwerkerij, de garage, enz…)

Acties welke o.a. zullen genomen worden zijn:

 • Aankopen van groene stroom. Vanaf 2020 zal systematisch overgeschakeld worden naar volledig groene stroom met focus op energie van windmolens uit het binnenland.
 • Invoeren van telewerk.
 • Het stimuleren van video-conference om zo overbodig vervoer te voorkomen.
 • Voorzien van LED verlichting waar mogelijk.
 • Invoeren van energiemeting op de werf. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in onze energieverbruiken en kan sneller gereageerd worden bij afwijkingen.
 • Het aanbieden van Ecodriving opleidingen voor de werknemers.
 • Alle firmawagens omzetten naar leasing. Door alle bedrijfswagens om te zetten naar leasing krijgen we betere wagens met minder verbruik.
 • En nog vele andere

In 2021 ligt de focus op o.a. het voorzien van LED verlichting op de werven en het invoeren van energiemeting voor een beter inzicht in onze energieverbruiken.

Deze vastgelegde maatregelen moeten er voor zorgen dat Van Laere en Wefima op gebied van CO2 uitstoot tegen 2025 een reductie van 29,5% wenst te realiseren t.o.v. 2019. Dit komt overeen met een vermindering van 790 ton CO2.

Meer informatie? Download en bekijk hier het gehele jaarverslag.

 

Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2 initiatieven van Van Laere NV:

Dhr. Koen Bollaerts – +32/3/252.20.20 – kbo@vanlaere.bewww.vanlaere.be

Next news item
Parking Steendok op Gedempt...
Van Laere gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.